Feb 28, 2020   0:24 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional Residential Complex, Bratislava - Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Viktória Tejová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Šercel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo riešenie polyfunkčného obytného komplexu ako súčasti navrhovaného nového centra bratislavskej mestskej časti – Petržalky. Urbanisticko – architektonická štúdia spracúva územie v nadväznosti na centrálnu rozvojovú os Petržalky a novovznikajúcu električku, ktoré má potenciál stať sa jedným z ťažiskových priestorov oblasti. Obytný komplex reaguje na existujúce priestorové a prevádzkové vzťahy a podporuje vznik centrálneho verejného priestoru v priamej nadväznosti na kostol a Chorvátske rameno. Návrh integruje mestotvorné funkcie a bývanie a funkčnou diferenciáciou priestorov vytvára atraktívne prostredie nie len pre obyvateľov mestskej časti.
Key words: polyfunkčný objekt, občianska vybavenosť, bývanie, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited