Feb 25, 2020   7:53 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and realization of CNC control part
Written by (author): Ing. Milan Zelina
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Marek Gašparík, PhD.
Opponent:Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia riadiacej časti CNC
Summary:Práca sa zaoberá problematikou architektúry a riadenia CNC obrábacích strojov a tiež obsahuje poznatky z oblasti trieskového obrábania materiálov. Problematika CNC riadenia približuje témy týkajúce sa interpolácie, riadenia spätnej väzby a riadenia zrýchlenia/spomalenia. Súčasťou práce je návrh a realizácia riadiacej jednotky a riadiaceho programu pre CNC frézku, následne v ďalšej časti práce je opísaný navrhnutý softvérový interpolačný algoritmus pre CNC frézku.
Key words:CNC systém, riadiaca jednotka, CNC obrábanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited