Feb 22, 2020   5:54 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sport Hall
Written by (author): Ing. Eva Mišovýchová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Športová hala
Summary:MIŠOVÝCHOVÁ, Eva: Športová hala. [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. Bratislava: SvF STU, 2019. Ako tému mojej diplomovej práce som si vybrala realizačný projekt objektu športová hala. Hala je situovaná na okraji Bratislavy v mestskej časti Záhorská Bystrica. Zámerom architekta bolo vytvoriť športový komplex, ktorý budú navštevovať nielen študenti unierzity, ku ktorej telocvična patrí, ale aj široká verejnosť, a tak prispieť k rozšíreniu športu medzi ľudí. Hala je navrhnutá v minimalistickom štýle. Fasáda je prevetrávaná a obklad je z veľkoformátových GFRC panelov. Do nich sú vyrezané otvory v rôznych geometrických útvaroch, ktoré spolu vytvárajú postavy športovcov. Objekt pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Telocvičňa má nosnú konštrukciu z oceľových prvkov. Druhý dilatačný celok a suterén má železobetónovú skeletovú nosnú konštrukciu. Základová doska je z vodonepriepustného betónu. Obidva dilatačné celky prestrešuje plochá strecha. V suteréne sa nachádza plaváreň s dvomi bazénmi, šatne a viacúčelové cvičiská ako pingpong, posiľňovňa, yoga, fitlopty a gymnastika. Na prvom nadzemnom podlaží je telocvičňa s tribúnou pre 249 divákov, šatne, kancelárie a technické zázemie. V druhom dilatačnom celku na 2.NP a 3.NP je umiestnených 6 učební. Minimalistická fasáda a jednoduchý tvar športovej haly je architektonicky aj tepelno-technicky priaznivá z hľadiska energetickej hospodárnosti budov.
Key words:športová hala, projekt pre realizáciu stavby, telocvičňa, plaváreň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited