Feb 25, 2020   7:54 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten
Written by (author): Ing. Martin Tremboš
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Opponent:Ing. Slavomír Korman, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola
Summary:ABSTRAKT MATERSKÁ ŠKOLA - LIENKA Zadaným mojej diplomovej práce je vypracovanie projektu budovy určenej pre potreby školstva. Ide o stavbu materskej školy na báze prírodných materiálov a to predovšetkým využitie dreva. Navrhovanie drevostavieb berie so sebou určité špecifiká, detailnejší prístup k príprave projektu ako napríklad pri klasických stavbách z tradičných materiálov. Navyše návrh materskej školy patrí k zaujímavým zadaniam. Materská škola bude umiestnená na stavebnom pozemku v katastrálnom území obce Tvrdošovce. Obec Tvrdošovce sa nachádza v Podunajskej nížine s nadmorskou výškou 120 m. n. m. Obec leží v okrese Nové zámky, v Nitrianskom kraji. Počet obyvateľov je 5 301. V obci sa momentálne už nachádza materská škola. Nakoľko priestory materskej školy sú už v zlom stave, rozhodol som sa pre novostavbu materskej školy a priestory pre deti. Stavebná parcela pre umiestnenie stavby je momentálne nevyužitá a neplní svoj účel. Materská škola je navrhnutá ako drevostavba, jednopodlažný objekt s plochou zelenou strechou a presklenou časťou fasády. Stavba je navrhnutá ako uzatvorený celok s vnútorným átriom, ktoré bude zastrešené pomocou drevenej konštrukcie a etfe fóliami. Nosný systém je vytvorený pomocou CLT panelov a celkovo nosný systém je vytvorený pomocou drevených prvkov. Stropné konštrukcie tvoria CLT panely, rozmery a usporiadanie je zrejmé z výkresovej časti projektu. Výraznou dominantou stavby je presklená časť fasády, spolu s odvetranou fasádou na báze dreva. Na pozemku sa nachádza aj detské ihrisko určené pre deti. Materská škola je navrhnutá a prispôsobená tvaru stavebnej parcely, ako aj okolitej zástavby tak aby nenarúšala jej štruktúru. Dispozičné riešenie materskej školy je zrejmé z výkresovej časti projektu.
Key words:CLT panel, materská škola, projekt, stavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited