Jul 12, 2020   9:49 p.m. Nina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Cultural and social center
Written by (author): Ing. Maroš Luby
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kultúrno - spoločenské centrum
Summary:Obsahom tejto práce je architektonicko-stavebné riešenie novostavby Kultúrno – spoločenského centra, situovaného v meste Vranov nad Topľou na parcele č. 1924/1. Navrhovaný objekt pozostáva z jedného podzemného podlažia, v ktorom bude hromadná garáž a technické zázemie budovy a z dvoch nadzemných podlaží, kde budú orientované priestory s ohľadom na variabilitu daného účelu objektu. Bude sa tu nachádzať viacúčelová veľkorozmerová sála, priestory pre tanec, hudbu, semináre, kurzy, krúžky a prenajímateľné priestory v podobe fitnesu a reštaurácie. Konštrukčne je objekt navrhnutý zo železobetónového skeletu, nenosné časti stavby sú v prevažnej miere navrhnuté suchými stavebnými procesmi na urýchlenie výstavby. Práca sa opiera o realizačný projekt stavby vrátane tepelno-technických, energetických a statických posudkov. V architektonicko-stavebnej časti boli zohľadnené základné požiadavky profesií statiky, technických zariadení budov a požiarnej ochrany budov.
Key words:viacúčelová sála, Kultúrne centrum, spoločenské centrum, podzemná garáž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited