Oct 31, 2020   2:55 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Secondary school for athletes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Opponent:Ing. Soňa Ridillová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Športové gymnázium
Summary:
PALKO, Dávid: Športové gymnázium, projekt na realizáciu stavby. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci diplomovej práce: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer, PhD. Bratislava: SvF STU, 2019. Táto práca sa zaoberá návrhom novostavby športového gymnázia so športovou halou v meste Košice. Práca obsahuje projekt športového gymnázia so športovou halou s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami v rozsahu realizačného projektu. Projekt športového gymnázia je riešený z architektonického, konštrukčného a energetického hľadiska, popisuje funkčné zariadenia objektu a charakterizuje konštrukčné, materiálové a technické riešenia objektu. Práca obsahuje posúdenia fragmentov obalových a výplňových konštrukcií z hľadiska tepelno-technických požiadaviek, svetlo-technické posúdenie tried a riešenia kritických detailov objektu z konštrukčného, tepelno-technického a hygienického kritéria. Práca popisuje jednotlivé stavebné úpravy vykurovania, chladenia, rekuperácie a zdravotechniky pre typické podlažia. Cieľom práce je výsledný projekt na realizáciu stavby športového gymnázia.
Key words:Športové gymnázium, projekt na realizáciu stavby, výkresová dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited