Feb 25, 2020   7:47 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the laboratory system model for controlling the position of the VN electrodes in system Plasmabit
Written by (author): Ing. Marek Majkút
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Martin Garan, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit
Summary:Predložená práca sa zaoberá etapami návrhu laboratórneho modelu mechatronického systému riadenia vzdialenosti VN elektród. Prvá kapitola práce v krátkosti predstavuje spoločnosť GA Drilling. Ďalšia kapitola ponúka stručný prehľad niekoľkých komerčne dostupných riešení komplexných polohovacích systémov. Keďže sa tieto systémy ukážu ako nevhodné, 3 kapitola sa zameriava na výber konkrétnych čiastkových komponentov pohonu. Na ňu nadväzuje kapitola 4, ktorá sa venuje funkčným testom vybraného pohonu. Na základe analýzy systému je v nasledujúcej kapitole možné pristúpiť k prvotnému návrhu laboratórneho modelu a analytickými výpočtami potvrdiť vhodnosť vybraných čiastkových komponentov pohonu. Keďže značná časť práce pojednáva o tvorbe komunikačného programu, 6. kapitola približuje problematiku návrhu a praktickej realizácie fyzickej a spojovej vrstvy komunikácie. Siedma kapitola je následne venovaná tvorbe finálnej 3D zostavy modelu a dizajnu elektronického meracieho modulu.
Key words:Plasmabit, laboratórny model, Arduino, programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited