Jul 11, 2020   6:51 a.m. Milota
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The constructional design of cab for skid steer loader LOCUST 904
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Konštrukčný návrh kabíny nakladača LOCUST 904
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom kabíny pre novú radu nakladača riadeného sklzom kolies. Práca sa skladá z 8 hlavných častí. V úvode práce je stručne spomenutý prehľad nakladačov v danom odvetví, konštrukcia kabín nakladačov, či legislatívne požiadavky konštruovania. V nasledujúcej časti je predstavená súčasná koncepcia nakladača, ktorý sa bude inovovať. V záverečných sekciách je vypracovaný konštrukčný návrh kabíny, s podrobne rozčlenenými jednotlivými konštrukčnými elementami. Práca je doplnená o simulácie reálnych skúšok kabíny podľa noriem a dizajnový vývoj nakladača LOCUST 903 - LOCUST 904.
Key words:
kabína, kabína nakladača, návrh kabíny, odklápací mechanizmus kabíny, dvere kabíny, LOCUST 903, konštrukčný návrh, CATIA V5

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited