Apr 3, 2020   8:18 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction Technology project of building: Hospital Ružomberok
Written by (author): Ing. Miriama Martinčeková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Opponent:Ing. Milan Plevák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stavebno-technologický projekt na zadanú stavbu Poliklinika Ružomberok
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie stavebno-technologického projektu pre stavbu Poliklinika Ružomberok. Súčasťou projektu je návrh zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby. Návrh spočíva vo výbere a zakreslení mechanizmov potrebných pri výstavbe a objektov zariadenia staveniska. Výkres obsahuje tri farby. Čierna znázorňuje existujúce objekty, červená navrhované a modrá dočasné objekty zariadenia staveniska. Zvolené riešenia sú odôvodnené v technickej správe, resp. v textovej časti návrhu zariadenia staveniska. Ďalšou časťou projektu je časový plán výstavby spolu s histogramom počtu pracovníkov, ktorý znázorňuje počet ľudí na stavbe v konkrétnom čase. V rámci špecifického problému som sa zamerala na komplexné hodnotenie kvality pri procese montáže prefabrikovaných prvkov, z ktorých sa objekt skladá. Kapitola obsahuje aj návod na montáž a spôsob manipulácie s jednotlivými prvkami.
Key words:stavebno-technologický projekt, montáž prefabrikovaných prvkov, kontrola kvality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited