Sep 28, 2020   3:03 p.m. Václav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Smart city Lamač
Written by (author):
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FAD)
Thesis supervisor:
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Smart city Lamač
Summary:
Hlavnou myšlienkou návrhu Smart city Lamač je vytvorenie vhodného riešenia obytného súboru pre danú lokalitu s efektným využitím ekologických princípov, najnovších moderných technológií a konceptov Smart City. Primárnym zámerom hmotovo - priestorového usporiadania bytových domov je striktné oddelenie. Vytvorenie pomyselnej čiary medzi solitérnymi bytovými domami a dopravnými komunikáciami a to prostredníctvom líniových objektov, ktoré vytvárajú bárieru medzi príjemným obytným prostredím a prostredím plného hluku a prachu zo železničnej trate, dialnice a iných dopravných komunikácií. Líniovosť bytového domu reflektuje líniovosť dopravných komunikácií a zároveň umožňuje solitérnym bodovám objektom zapadnúť do okolitej krajiny.
Key words:inteligentný, bývanie, komunita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited