Apr 10, 2020   2:36 p.m. Igor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Personalized recommendation in domains with low user activity
Written by (author): Bc. Ondrej Pitoňák
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Srba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Personalizované odporúčanie v doménach s nízkou aktivitou používateľov
Summary:Personalizované odporúčanie znižuje informačné zahltenie používateľov, ktorí tak nemusia prehľadávať enormné množstvo obsahu webového sídla, ale dostanú obsah odporúčaný priamo pre nich. Základným predpokladom pre úspešné odporúčanie je dostatok informácií o predchádzajúcej aktivite používateľa. Ak však webové sídlo navštívi nový používateľ, systém nemá dostatok informácií o používateľovi, preto mu nie je schopný personalizovane odporúčať. Skombinovaním obsahového odporúčania a trendov sme vytvorili hybridnú personalizovanú metódu odporúčania, schopnú odporúčať používateľom v stave studeného štartu. Metóda je doménovo nezávislá vďaka doménovo nezávislému formátu vstupných dát a doménovo závislej konfigurácie. Silu metóde dodávajú hyperparametre, ktoré metóda automaticky optimalizuje na základe špecifík konkrétnej domény. Metódu sme overili na piatich datasetoch v štyroch odlišných doménach, pričom sme identifikovali príspevky jednotlivých častí hybridnej metódy na výslednú presnosť odporúčania. V každej doméne sme zaznamenali nárast presnosti odporúčania v porovnaní s najlepšou popularitou položiek.
Key words:nízka používateľská aktivita, odporúčanie, personalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited