3. 6. 2020  19:14 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Personalizované odporúčanie v doménach s nízkou aktivitou používateľov
Autor:
Bc. Ondrej Pitoňák
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce:
Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Personalizované odporúčanie v doménach s nízkou aktivitou používateľov
Abstrakt:
Personalizované odporúčanie znižuje informačné zahltenie používateľov, ktorí tak nemusia prehľadávať enormné množstvo obsahu webového sídla, ale dostanú obsah odporúčaný priamo pre nich. Základným predpokladom pre úspešné odporúčanie je dostatok informácií o predchádzajúcej aktivite používateľa. Ak však webové sídlo navštívi nový používateľ, systém nemá dostatok informácií o používateľovi, preto mu nie je schopný personalizovane odporúčať. Skombinovaním obsahového odporúčania a trendov sme vytvorili hybridnú personalizovanú metódu odporúčania, schopnú odporúčať používateľom v stave studeného štartu. Metóda je doménovo nezávislá vďaka doménovo nezávislému formátu vstupných dát a doménovo závislej konfigurácie. Silu metóde dodávajú hyperparametre, ktoré metóda automaticky optimalizuje na základe špecifík konkrétnej domény. Metódu sme overili na piatich datasetoch v štyroch odlišných doménach, pričom sme identifikovali príspevky jednotlivých častí hybridnej metódy na výslednú presnosť odporúčania. V každej doméne sme zaznamenali nárast presnosti odporúčania v porovnaní s najlepšou popularitou položiek.
Kľúčové slová:
nízka používateľská aktivita, odporúčanie, personalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene