Feb 27, 2020   6:03 a.m. Alexander
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Finding shortest path with bio-inspired algorithms
Written by (author): Ing. Samuel Púčať
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vrablecová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
Summary:V diplomovej práci sa opisujú rôzne spôsoby riešenia problému hľadania najkratšej cesty a taktiež rôzne variácie tohto problému. Jednou z nich je problém hľadania najkratšej cesty v dynamicky sa meniacich prostrediach. Existuje niekoľko spôsobov riešenia tohto problému. V práci sú analyzované a opísané konvenčné metódy hľadania najkratších ciest a ich potenciál na riešenie problému, ale aj nové, prírodou inšpirované metódy zamerané na optimalizovanie alebo hľadanie najkratších ciest a ich porovnania v rôznych výskumoch. V práci je navrhnutých na modifikáciu niekoľko prírodou inšpirovaných metód na hľadanie najkratších ciest. Taktiež je navrhnutá metóda na optimalizáciu ciest nájdených konvenčnými metódami pomocou prírodou inšpirovaných metód. Takouto spoluprácou sa dajú využiť výhody konvenčných aj prírodou inšpirovaných metód. Navrhnuté metódy sú implementované a overené na sérii testovacích scenárov simulujúcich statické ale hlavne dynamické prostredia, pričom testovacie scenáre simulujúce dynamické prostredia zahŕňajú rôzne zmeny v grafoch v čase. Navrhnuté metódy sú na základe výsledkov testovania porovnávané s existujúcimi metódami na hľadanie najkratších ciest v dynamických prostrediach.
Key words:problém hľadania najkratšej cesty, dynamické prostredia, biologicky inšpirované algoritmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited