Apr 7, 2020   10:30 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Time series anomaly detection
Written by (author): Ing. Tomáš Božik
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vrablecová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detekcia anomálií v časových radoch
Summary:V tejto práci sa venujeme detekcii anomálií v časových radoch. Analyzovali sme anomálie, časové rady a algoritmy na detekciu anomálií v časových radoch. Jednu kapitolu sme venovali podobným prácam, ktoré sú rovnakého charakteru ako naša práca. Z nadobudnutých poznatkov sme navrhli riešenie pomocou Long-Short Term Memory Autoenkóderu (LSTM AE). Tento druh neurónovej siete sa v podobných prácach preukázal ako efektívny pri detekcií anomálií v časových radoch. Problém, ktorý riešime, je detekcia pádov pri každodenných aktivitách. Výhodou LSTM AE je, že počas trénovania nepotrebuje prítomnosť pádov, a tak dokážeme detegovať neznáme a doposiaľ nevidené pády. Takýto druh neurónovej siete sme ešte nevideli použitý v žiadnej práci na detekciu pádov. Následne sme implementovali 3 architektúry LSTM AE, ktoré sme medzi sebou porovnali. Taktiež sme porovnali 3 rôzne nastavenia prahu (thresholdu), ktorý sa používa pri detekcii. Najlepšie výsledky sme dosiahli s použitím nami navrhnutej architektúry obojsmerného LSTM AE, ktorú sme ešte nevideli použitú v žiadnej inej práci. Na konci sa porovnávame s 2 prácami, v ktorých vykonali experimenty nad rovnakým datasetom ako my.
Key words:detekcia anomálií, časové rady, LSTM, autoenkóder, detekcia pádov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited