Aug 12, 2020   11:03 p.m. Darina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification of user confusion in a web application
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii
Summary:
Webové aplikácie sú denne navštevované každým z nás. Zastúpenie ich používateľov je pestré, od expertov až po začínajúcich. Mnohokrát sa stane, že pri napĺňaní svojej potreby je používateľ zmätený. Príkladom môže byť osoba, ktorá aplikáciu navštívi po prvýkrát. Zmätenie sa však môže týkať aj ľudí, ktorí aplikáciu poznajú. Napríklad v prípade aktualizácie alebo len skúšaní inej ako bežnej funkcionality. V tejto práci sa venujeme predikcii zmätenia používateľa webovej aplikácie s využítím dát z implicitnej spätnej väzby. Konkrétne nami navrhnutá metóda pracuje s interakčnými dátami používateľa z myši a okulografu. V práci sa tiež zameriavame na odhalenie momentu, kedy je vhodné používateľovi poskytnúť nápovedu, ktorá by mu pomohla pri naplnení svojho cieľa v aplikácii. Na natrénovanie modelu strojového učenia sme zostavili používateľskú štúdiu. Navrhnutú metódu sme na získaných dátach aj overili. Súčasťou práce je porovnanie modelu s využitím myši s modelom z dát z okulografu.
Key words:
identifikácia zmätenia, klasifikácia, sledovanie myši

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited