Apr 3, 2020   8:47 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of gravitational sewer system in the town of Nitriansky Hrádok
Written by (author): Ing. Richard Jurgówski
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdia gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Nitriansky Hrádok
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť kanalizáciu pre obec Nitriansky Hrádok. V tejto práci sa zaoberám postupom návrhu stokovej siete podľa zásad navrhovania stokovej sústavy. Cieľom je taktiež predbežný návrh alternatív riešenia splaškovej siete, z dôvodu zložitého terénneho usporiadania a z dôvodu hydrogeologicky nevhodných pomerov. Pri návrhu stokovej siete sa zaoberám dvoma alternatívami, a to gravitačnou stokovou sieťou a tlakovou stokovou sieťou. Obe alternatívy sú navrhnuté pomocou programu SeWaCAD a výkresová dokumentácia za pomoci softvéru AutoCAD. Cieľom predloženej diplomovej práce je navrhnúť čo najvhodnejšiu trasu a alternatívu stokovej siete pre obec Nitriansky Hrádok.
Key words:tlaková stoková sieť , stoková sústava, gravitačná stoková sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited