Oct 26, 2020   4:04 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Liptovská Mara - Space for recreation and leisure
Written by (author):
Department:
Institute of Public Buildings (FAD)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Liptovská Mara - priestor pre rekreáciu a voľný čas
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce na tému „Liptovská Mara – priestor pre rekreáciu a voľný čas“, je priviesť nový rozvojový impulz do riešenej lokality. Liptovská Mara nazývaná aj Liptovské more, je stredom záujmu pre všetky vekové kategórie. Jej lokalita, prostredie, priestor na pobreží má svoje čaro, ku ktorému by som rada pristúpila s úmyslom udržať kontakt s vodnou plochou a udržať si „dotyk“ vody. Vytvoriť stále prepojenie medzi prírodou a hmotou, či už len návrhom vyhliadkovej trasy po nábreží alebo s nadväznosťou na opätovné využitie vodnej hladiny. Návrh vytvára ideu kde príroda sa neprispôsobuje architektúre, ale architektúra prírode a zachováva si svoje prírodné a kultúrne danosti. Hlavným predmetom riešenia diplomovej práce bude polyfunkčný objekt integrujúci v sebe funkčné celky pre širokú verejnosť, ktorý ju má spájať a prepájať exteriér s interiérom. V návrhu sa budú spoločne prepájať letná opera s priestormi pre kultúru alebo s výstavami, či reštauráciou v nadväznosti aj na rekreačné centrum či exteriérové stretávacie voľné plochy.
Key words:voda, dotyk, pobrežie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited