Jan 23, 2020   10:12 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of urban land use and space arrangement of center with polyfunctional use
Written by (author): Ing. Matej Ušák
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Bauer
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciou
Summary:V tejto práci sa venujem návrhu funkčného využitia a priestorového usporiadania centra Čiernej Vody, ktorá je miestnou časťou obce Chorvátsky Grob a predstavuje satelitnú obec hlavného mesta Bratislavy. Návrh rieši revitalizáciu zanedbaných plôch, na ktorých sa v minulosti nachádzali budovy poľnohospodárskeho družstva a jazdecký areál v centrálnej časti obce. Plochy sú nevyužívané a vizuálne nepríťažlivé, čo v centrálnej lokalite obce tvorí nežiaduci prvok. Pri navrhovaní rešpektujem historický odkaz obce v podobe priľahlého majera a sýpky a riadim sa územným plánom obce Chorvátsky Grob vydaným v roku 2001 a jeho zmenami a doplnkami vydanými v roku 2015, ktoré určujú funkčné využitie daného územia. Na území navrhujem štvorpodlažné bytové domy, prízemne priečne spojené budovou určenou pre polyfunkčné prevádzky s priľahlou infraštruktúrou v podobe ciest, chodníkov, parkovacích stání a parkov. Návrh spracovávam ako dokumentáciu pre územné rozhodnutie – časť architektúra.
Key words:územný plán, Čierna Voda, bytový dom, polyfunkcia, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited