Nov 13, 2019   10:56 p.m. Stanislav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Degradation or removal of microplasties by progressive processes
Written by (author): Ing. B.Sc. Jozef Kučera
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Ryba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Summary:Polyvinylchlorid (PVC), polypropylén (PP) či polystyrén (PS) patria medzi najrozšírenejšie umelé polyméry na Zemi. Výroba PVC je lacná, no vzrastajú obavy z vplyvu na životné prostredie. PVC, PP či PS sa len obmedzene v životnom prostredí degradujú a sú zdrojom hlavne mikroplastov. V diplomovej práci zameriavam na schopnosť vybraných technológií, najmä membránových, odstraňovať mikroplasty a mikrovlákna z rôznych typoch vôd (najmä odpadové vody vznikajúce pri praní a sušení textílií). Okrem toho sa diplomová práca zameriava na schopnosť vybraných polymérov akým sú polystyrén, PVC či polyetyléntereftalát, sorbovať na svoj povrch niektoré druhy mikropolutantov akými sú najmä liečivá a ich metabolity, napr. valsartan s účinnosťou sorpcie (55-70%), antidepresívum mirtazapín (40-60%) či metabolit o-desmetylvenlafaxín (30-40%). V poslednej časti práce sa venujem aj možnosti matematicky odvodiť schopnosť mikroplastov sorbovať vybrané liečivá.
Key words:mikropolutanty, Mikroplasty, čistenie vôd, membránová technológia, sorpcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited