Feb 25, 2020   7:58 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposition and realization of information system for high schools
Written by (author): Bc. Matúš Pátrovič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému pre stredné školy
Summary:Pátrovič Matúš: Návrh a realizácia informačného systému pre stredné školy. - Slovenská technická univerzita. Materiálovo-technologická fakulta; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF). - Vedúci záverečnej práce: Ing. Lukáš Špendla PhD. - Trnava: MTF, 2018, 58 strán. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť informačný systém pre stredné školy a odborné učilištia. Skladá sa z nasledovných častí :stručný popis a analýza súčasného stavu systému, analýza dát, návrh riešenia a čiastočná implementácia navrhnutého informačného systému, ktorý je kompatibilný s bežnými webovými prehliadačmi. Tento informačný systém bol vytvorený s využitím technológií, ako napríklad C# a Microsoft SQL 2014.
Key words:UML, Microsoft SQL 2014, C#, informačný systém, kardinalita, parcialita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited