Feb 21, 2020   5:11 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of housing public spaces with an emphasis on local climate
Written by (author): Ing. Sláva Silná
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Opponent:Ing. Martina Majorošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy
Summary:SILNÁ Sláva: Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra vodného hospodárstva krajiny. Krajinárstvo a krajinné plánovanie - Ing. Ivan Stankoci, PhD. Bratislava, 2019 - Bratislava: SvF STU, 2019. Predmetom diplomovej práce je miestna časť Devínska Nová Ves a sídlisko, ktorého výstavba začala koncom 80. rokov 20. storočia. Práca sa v teoretickej časti zameriava na objasnenie vývoja sídlisk na Slovensku a v Bratislave. S vývoja sídlisk na Slovensku vieme, že práve v Bratislava bola najviac zaťažená výstavbou sídlisk. Objasníme si príčiny zmeny klímy a jej dopady na mesto a jeho obyvateľov, vegetácie a celkového života v meste, ktorá ma za následok aj zvýšenie ekonomickej záťaže sídla. V praktickej, návrhovej časti navrhujeme možné ideové opatrenia na celom katastrálnom území miestnej časti Devínska Nová Ves, ktorá je nadmieru zaťažená zvýšenou motorizáciu, kvôli automobilovému závodu VW, ktorý taktiež zvyšuje okolitú teplotu vzduchu nadmerným prehrievaním strechy závodu. Bližšie sa zaoberáme časťou kde je vybudované sídlisko a návrhom priestorov tvoriacich medziblokové plochy. Ako detaily riešenia sme si zvolili modelové plochy na sídlisku a to ulicu, námestie a vnútroblok, kde návrh zdôrazňuje potrebu nielen nutnej zložky zmiernenia klimatických podmienok danej lokality ale aj estetický účinok priestoru na ich obyvateľov. Cieľom je vytvorenie kvalitného návrhu územia s dôrazom na zmiernenie dopadu klímy, jej zlepšenia a tým zvýšenia kvality života obyvateľov sídliska ako primárnej zložky mesta. Vzťah k miestu pomocou participácie a tvorba sociálnych kontaktov je dôležitým nehmatateľným prvkom takýchto priestorov cez ktoré budú ľudia nielen prechádzať ale aj sa v nich zastavovať a tráviť v nich svoj voľný čas. Sídliska a medziblokové priestory tak už nebudú iba bezduchými nefunkčnými priestormi medzi bytovými domami.
Key words:kvalita, vzťah, obytný priestor, domov, klíma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited