Nov 22, 2019   2:52 p.m. Cecília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Elimination of selected radioactive wastes
Written by (author): Miroslav Kocán
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Čekan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Eliminácia vybraných rádioaktívnych odpadov
Summary:Cieľom práce je problematika eliminácie vybraného - pevného rádioaktívneho odpadu. V prvej kapitole sú sprostredkované informácie o výrobe a spotrebe elektrickej energie, a taktiež o samotnom vplyve využitia elektrických zariadení. Druhá kapitola je zameraná na odpady ako na environmentálny problém. Nachádzajú sa v nej informácie o neustále narastajúcom novom trende odpadov – elektrický odpad (e-odpad), jeho redukcii a legislatívnych odporúčaniach. V tretej kapitole sú podrobnejšie popísané možnosti zneškodňovania odpadov. Spomenuté sú najrozšírenejšie a najúčinnejšie metódy, ako je spaľovanie, kompostovanie, či ukladanie na skládky. Posledná kapitola je nosnou témou bakalárskej práce a venuje sa rádioaktívnym odpadom. Podrobne rozoberá celkové spracovanie rádioaktívnych odpadov, radiačnú ochranu, skladovanie, likvidáciu a ukladanie rádioaktívnych odpadov na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.
Key words:likvidácia, životné prostredie, rádioaktivita, odpad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited