Sep 22, 2019   8:26 a.m. Móric
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal to improve the level of financial management in PS METAL, s.r.o.
Written by (author): Bc. Jakub Herda
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Pastýr, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia úrovne finančného riadenia v spoločnosti PS METAL, s.r.o.
Summary:Bakalárska práca je orientovaná na problematiku úrovne finančného riadenia v podniku PS METAL, s.r.o. Cieľom práce je pomocou nadobudnutých teoretických a analytických znalostí navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie finančnej situácie v podniku. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie controllingu, finančného controllingu a finančnej analýzy podniku, ktoré sme získali z odbornej literatúry. Druhá kapitola obsahuje profil spoločnosti a finančnú analýzu vybraného podniku, ktorá je zhotovená na základe poskytnutých informácií od konzultanta podniku PS METAL, s.r.o. Táto kapitola tiež obsahuje tabuľkové a grafické znázornenie výsledkov pomerových ukazovateľov. Tretia kapitola obsahuje návrhy na zlepšenie úrovne finančného riadenia. Táto kapitola je považovaná za najdôležitejšiu kapitolu v našej práci. Štvrtá kapitola opisuje zhodnotenie daných návrhov na zlepšenie úrovne finančného riadenia.
Key words:finančná analýza, controlling, pomerové ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited