Apr 10, 2020   3:21 p.m. Igor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Workplace 2020
Written by (author): Ing. arch. Simona Trimlová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pracovisko 2020
Summary:Témou mojej diplomovej práce je návrh pracoviska 2020. Práca sa snaží nájsť podobu pracoviska, ktoré by v dnešnej dobe vyhovovalo stále rýchlejšie sa meniacim požiadavkám na pracovné priestory. Ideálne pracovisko je preto flexibilné a poskytuje v jednom celku dostatok priestoru ako pre tradičné kancelárie, tak aj pre nové formy práce ako coworking a startupy. Zároveň sa zameriava na vytvorenie priestoru pre rôzne druhy práce a ponúka priestor pre prácu na počítači, dielne pre remeselnú činnosť alebo oddelenie pre služby a prácu so zákazníkmi. Tieto hlavné princípy sú aplikované pri radikálnej obnove objektu bývalého supermarketu Billy v meste Senica. Obnova objektu je v práci vnímaná ako ekologické riešenie, ktoré používa vyhovujúcu halovú konštrukciu existujúcej stavby a vnáša do nej nové funkcie. Budova tak dostáva nový význam aj v rámci mestskej štruktúry. V práci je riešené aj priľahlé okolie, kde dochádza k revitalizácii parku a vytvoreniu nového námestia spájajúceho budovu so Záhorskou galériou. Verejný priestor je doplnený o pavilóny, ktoré slúžia na športovo-rekreačné účely, ako detský kútik alebo aj ako netypické kancelárie v prírode.
Key words:pracovisko, coworking, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited