Apr 6, 2020   5:39 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional apartment complex in Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Silvia Miziová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
Summary:Riešené územie sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Petržalka na Pajštúnskej ulici. Cieľom zadania bolo vytvoriť polyfunkčný mestský obytný komplex, ktorý reaguje mestsky, osobitne a moderne, sústreďujúc primárne bývanie, ale aj občiansku vybavenosť a administratívu. Zadané územie pozostáva z plochy, ktorú predeľuje existujúca hlavná cestná komunikácia a plánovaná električková trať. Štyri polia sú riešené komplexne, jedným princípom, kompozíciou vyposúvaných podlhovastých hmôt, ktorých priestory umožňujú netradičnú formu dispozície – kombináciu pavlačových a sekciových typov bytov. Hmoty vytvárajú poloverejné a verejné priestory podporujúce sociálnu interakciu užívateľov.
Key words:polyfunkčný komplex, bývanie, občianska vybavenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited