Feb 22, 2020   5:16 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional apartment complex in Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Katarína Rumpelová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh polyfunkčného bytového komplexu v mestskej časti mesta Bratislava – v Petržalke. Územie, ktoré je predmetom riešenia sa nachádza v strede Petržalky a je vymedzené ulicami Pajštúnska a Tupolevova a Chorvátskym ramenom. V budúcnosti je plánovaná električková trať, ktorá bude prechádzaťdaným územím. Architektonická štúdia vytvára polyfunkčný bytový komplex, ktorý zatraktívňuje prostredie, ponúka originálne a progresívne bývanie jeho budúcim obyvateľom. Okrem bytových jednotiek návrh ponúka množstvo občianskej vybavenosti, reštauráciu s výhľadom, priestory pre oddych a voľnočasové aktivity. Navrhovaný komplex tak nebude slúžiť len jeho obyvateľom ale aj širšej verejnosti, čo danú lokalitu ešte viac zatraktívni a upevní sociálne väzby. Architektúra svojim umiestnením a prevádzkovo-funkčným riešením odpovedá na potreby budúcich obyvateľov, hmotou a fasádou reaguje na okolitú zástavbu prevažne panelových bytových domov.
Key words:polyfunkčný bytový komplex, bytový dom, Petržalka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited