Jan 24, 2020   3:57 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Redesigned of the transformer ZSDIS
Written by (author): Mgr. art. Martin Mosný
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Opponent:Ing. Peter Chlpek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Redizajn trafostaníc ZSDIS
Summary:MOSNÝ, Martin: Redizajn trafostanice, Diplomová práca – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry; Ústav dizajnu – Vedúci prof. akad. soch. Peter Paliatka. Bratislava 2018, XY s. Diplomová práca sa zaoberá problematikou dizajnérskeho riešenia trafostaníc. Dôklad sa kladie na reprezentáciu troch daných prostredí v charaktere návrhu. Návrh musí spĺňať bezpečnostné a technologické parametre ktoré sú pri výstavbe a prevádzke trafostaníc vyžadované. Dôležité je tiež aby bol výsledný produkt vyrobiteľný technológiami, ktoré sú dnes zaužívané a aby jeho výroba, preprava, výstavba a prevádzka boli primerane ekonomicky výhodné. Cieľom tejto diplomovej práce je teda vytvorenie dizajnu trafostanice ktorý spĺňa všetky vyššie uvedené parametre a má pozitívne účinky na estetický vnem objektu. Kľúčové slová: Trafostanica, transformátorová stanica, transformátor, elektrina, elektrický prúd, napätie
Key words:redizajn, trafostanica, modularita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited