Mar 30, 2020   2:03 a.m. Vieroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Workplace 2020
Written by (author): Ing. arch. Marek Cipko
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pracovisko 2020
Summary:Témou mojej diplomovej práce je návrh pracoviska 2020. Hlavným cieľom zámeru je nájsť a vyzdvihnúť všetky hodnoty územia a opätovne ich obnoviť a začleniť do širšieho územia Vysočian. V rámci týchto myšlienok je uvažované s regeneráciou celej lokality, zachovanie genia loci miesta, s revitalizáciou významných stavieb a zároveň navrátenie života do tohto v súčasnej dobe mŕtveho, verejnosti uzavretého areálu. Ako najdôležitejšiu úlohu si autor stanovil rešpektovať jedinečný charakter miesta, ochrániť existujúce hodnoty územia. Preto autor uvažuje a navrhuje zachovať čo najviac z budovy bývalého mlyna, vysoký komín a bývalú administratívnu budovu z počiatku 20. storočia od architekta Huberta Gessner. Ostatné objekty výrobného areálu bohužiaľ nemajú vďaka účelovým prestavbám, búraniu, zanedbanej údržbe a často narušenej statike už svoju hodnotu a budú odstránené. Obnova významných existujúcich budov Bývalý mlyn pekární je v horšom stave, vzhľadom k svojej rôznorodé kompozícii je jeho plná využiteľnosť obtiažna. Snahou autora je zachovať všetky jeho najhodnotnejšie možné časti, ktoré sa citlivo zrenovujú. Táto regenerácia spojená s novým využitím stavby pre atypické bývanie pre zamestnancov, tržnicu, kaviareň, pekáreň , multimediálny priestor-menšia divadelná scéna, prednášková miestnosť, administratívne priestory pre start-upy a coworking, výtvarné dielne, športové využitie. Za stavbou mlyna sa vyníma vysoký komín bývalej kotolne. Cieľom návrhu je aj tento komín zachovať. Komín zostane výškovou dominantou územia, orientačným bodom a znakom minulosti, ktorý je obohatení vyhliadkovou funkciou. Bývalá správna budova, nehnuteľná kultúrna pamiatka na pozemku, bude využitá pre malú administratívu, alebo iné vhodné účely.
Key words:pracovisko, mlyn, komín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited