Oct 31, 2020   2:57 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The proposal for a sustainable adaptation program for new employees in FREMACH TRNAVA, s.r.o.
Written by (author):
Ing. Bibiána Šarvaicová
Department:
Thesis supervisor:
Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku FREMACH TRNAVA, s.r.o.
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom udržateľného adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o., pričom hlavným cieľom diplomovej práce bolo poskytnúť návrhy udržateľného adaptačného program pre novoprijatých zamestnancov. Prvá kapitola vymedzuje teoretické poznatky o riadení ľudských zdrojov, personálnych činnostiach organizácie a adaptácií zamestnancov. Analýza súčasného stavu v spoločnosti FREMACH TRANAVA, s.r.o. bola vykonávaná dvomi výskumnými metódami a to dotazníkovou metódou a pološtrukturovanými rozhovormi a to so zamestnancom ľudských zdrojov, výrobným zamestnancom, administratívnym a riadiacim. V analýze sa zistilo, že zamestnanci sú čiastočne spokojní s adaptačným procesom, ale priali by si prijať niektoré z odporúčaných opatrení. Následne boli poskytnuté návrhy udržateľného adaptačného programu ako návrh na zavedenie plánu školenia pre novoprijatých zamestnancov, návrh na zavedenie hodnotenia adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov, vytvorenie orientačnej brožúry pre novoprijatých zamestnancov a návrh na vytvorenie špecializovanej pracovnej pozície “interný tréner“ pre novoprijatých zamestnancov. V závere diplomovej práce bolo vykonané zhodnotenie navrhovaného riešenia.
Key words:personálny manažment, riadenie ľudských zdrojov, adaptácia, zamestnanec, adaptačný proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited