Feb 18, 2020   7:41 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional Residential Complex - Nove centrum-Bratislava, Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Martin Gašpar
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Imrich Pleidel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný obytný komplex - Nové Centrum - Bratislava, Petržalka
Summary:Architektonická štúdia sa zaoberá návrhom pre vytvorenie nového centra spoločenského záujmu obyvateľov mestskej časti Petržalka a širšej verejnosti. Stretávacie priestory, ktoré ponúknu viacero možností trávenia času vytvorením nových funkcií a podporením existujúcich. Základná funkcia prevažne bývania je doplnená rôznymi funkciami občianskej vybavenosti v parteri ako napr. mediatéka v kontakte s exteriérom s pobytovou terasou na streche, kaviarne, priestory na posedenie, lokálne obchody od hlavnej komunikácie Pajštúnskej ulice, menšie kancelárske priestory ako aj podporenie komunitnej funkcie. Centrum je ďalej prepojené s parkom na západnej strane územia s ktorým efektívne komunikuje. Zámerom bolo pracovať s diferencovaním jednotlivých verejných priestorov.
Key words:bývanie, bytový dom, polyfunkčný komplex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited