Sep 18, 2019   0:41 a.m. Eugénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft measures to improve the human resources management system at Company LUNA-PLOTY, s.r.o.
Written by (author): Bc. Mária Polakovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA-PLOTY, s.r.o.
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce „Návrh opatrení na zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku LUNA PLOTY s.r.o.“ je analýza slabých miest a následné navrhnutie takých opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu manažmentu riadenia ľudských zdrojov. V podniku sa nachádzajú viaceré oblasti, v ktorých je priestor na zlepšenia. Konkrétne problémové oblasti v podniku sú motivácia, vzdelávanie a výberový proces nových zamestnancov. Prvá časť práce sa zoberá teoretickými poznatkami z oblasti manažmentu ľudských zdrojov. V druhej časti sme sa venovali analýze súčasného stavu ľudských zdrojov v podniku. V poslednej časti sme sa zamerali na návrh a následnú aplikáciu konkrétnych opatrení, ktoré prispeli k zlepšeniu už spomínaných problematických personálnych oblastí v podniku.
Key words:ľudské zdroje, manažment, motivácia, vzdelávanie, výberový proces, podnik, zamestnanci

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited