Jan 20, 2020   9:59 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:University center of STU
Written by (author): Ing. Richard Bahna
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzitné centrum STU
Summary:Úlohou tejto diplomovej práce bolo spracovať architektonický návrh Univerzitného Centra Slovenskej Technickej Univerzity v areály nádvoria univerzity. Architektonický návrh je spracovaný na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie-časť architektúra. Riešené územie areálu Univerzitného Centra STU sa nachádza v átriu medzi troma fakultami, strojníckou fakultou, stavebnou fakultou a fakultou chemicko-potravinárskej technológie. V areáli sú existujúce budovy, ktoré nevyhovujú požiadavkám Univerzity a tiež nevyhovujú technickým normám. Toto riešené územie nie je a ani nikdy nebolo využívané študentmi a návštevníkmi okolitých fakúlt. Hlavnou požiadavkou na Univerzitné Centrum bolo využitie zelene a vytvorenie zelenej pochôdznej strechy s okolitou zeleňou. Navrhované centrum obsahuje dvojpodlažnú univerzitnú knižnicu, multifunkčné kongresové centrá, priestory jedálne, infocentrum a oddychové zóny. Univerzitné centrum by malo prepojiť tieto funkcie, tak aby slúžilo študentom všetkých fakúlt. Návrh taktiež zahŕňa dve podzemné podlažia pre parkovanie automobilov s priľahlým vjazdom a výjazdom. Všetky tri okolité fakulty sú priamo komunikačne napojené na Univerzitné Centrum a taktiež nepriamo napojené smerom k Námestiu Slobody a fakultu Architektúry.
Key words:Univerzitná knižnica, Univerzitné Centrum, zelená strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited