Feb 22, 2020   5:52 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Networks for SMART applications - LiFi technology
Written by (author): Bc. David Hecl
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Siete pre SMART aplikácie – technológia LiFi
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom komunikácie V2V a V2C v prípade autonómnych vozidiel. V prvej časti práce je popísaná problematika technológie LiFi, ktorá je v danom návrhu kľúčová. O LiFi sa v práci pojednáva ako o 5. generácii komunikačných sietí. V druhej časti práce je vypracovaný teoretický návrh VLC komunikácie. Tento návrh pozostáva z experimentu, v ktorom je definovaná reálna vzdialenosť, na ktorú sú vozidlá schopné na seba reagovať a z návrhu hlavičky komunikácie. V závere praktickej časti je poukázané na záložný zdroj komunikácie v prípade, že komunikačná cesta alebo prostredie nevyhovuje či zamedzuje výmene informácii pomocou LiFi.
Key words:V2V, LiFi, UV, LED, Autonómne vozidlo, TCP, V2C, VLC, IoT, IR, Cluster, SARTRE, LASER, Transceiver, Smart City

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited