Jul 20, 2019   2:40 p.m. Iľja
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Generative Design of Vehicle Parts
Written by (author): Ing. Matúš Grznár, PhD.
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Generatívne navrhovanie prvkov automobilov
Summary:Práca je zameraná na návrh algoritmu, ktorý je všeobecne uplatniteľný pri návrhu automobilových prvkov. Na účel popisu tohto nástroja je vysvetlený rad potrebných pravidiel, ktoré zaručia univerzálnosť týchto postupov pre širokú škálu aplikácií, a tým zeefektívnenie vývoja inovácie dielu alebo zostavy automobilového prvku. Tejto aplikácii poslúžil konkrétny prvok prednej masky automobilu, ktorý názorne poukázal na možnosti spojenia estetických a technologických požiadaviek zákazníka. Tieto požiadavky tvorili jednotný vstup pre riešiteľa návrhu, a tým do určitej miery zautomatizovali proces návrhu, ktorému je možné meniť vstupné parametre alebo elementy s cieľom generovania viacerých riešení. Výber výsledku je na samotnom riešiteľovi a na požiadavkách zákazníka. Obsahom práce je samotný návrh, implementácia a výsledok tohto algortimu v procese navrhovania.
Key words:parameter, generatívne, konštruovanie, návrh, nárazník, technológia, automobil, algoritmus, plast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited