28. 1. 2020  9:25 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Autor: Bc. Kristína Belešová
Pracoviště: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Oponent:Ing. Jana Jurišová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Abstrakt:Využitie latentného tepla z fázovej premeny materiálov pre akumuláciu tepla je efektívny spôsob uskladnenia tepelnej energie. Pri fázovej premene dochádza okrem zmeny skupenstva aj k zmene objemu látky . Ako skúmané látky sa v tejto bakalárskej práci použili síran sodný a trihydrát octanu sodného. Na meranie hustoty kvapalných zmesí pri rôznych teplotách sa použila metóda ponorného telieska. Z nameraných údajov sa vytvorili grafy závislosti objemových zmien látok od teploty pre jednotlivé zloženia zmesí.
Klíčová slova:solárna energia, hustota kvapalných zmesí, látky fázovej premeny, akumulácia tepla, latentné teplo, objemové zmeny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně