19. 1. 2020  4:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Autor: Bc. Kristína Belešová
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Oponent:Ing. Jana Jurišová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu solárneho tepla
Abstrakt:Využitie latentného tepla z fázovej premeny materiálov pre akumuláciu tepla je efektívny spôsob uskladnenia tepelnej energie. Pri fázovej premene dochádza okrem zmeny skupenstva aj k zmene objemu látky . Ako skúmané látky sa v tejto bakalárskej práci použili síran sodný a trihydrát octanu sodného. Na meranie hustoty kvapalných zmesí pri rôznych teplotách sa použila metóda ponorného telieska. Z nameraných údajov sa vytvorili grafy závislosti objemových zmien látok od teploty pre jednotlivé zloženia zmesí.
Kľúčové slová:solárna energia, hustota kvapalných zmesí, látky fázovej premeny, akumulácia tepla, latentné teplo, objemové zmeny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene