Oct 26, 2020   5:05 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vinery in the village Rybník
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinárstvo v obci Rybník
Summary:
Zadaním diplomovej práce je vypracovanie štúdie pre vinárstvo. Navštívila som niekoľko vinárstiev, kde som získala cenné informácie o prevádzke a technológií výroby vína, ktoré som využila navrhovaní. Témou mojej záverečnej práce je Vinárstvo v obci Rybník, situované na svahovitom pozemku s existujúcou výsadbou viniča. Zámerom bolo vytvorenie umierneného konceptu, rešpektujúceho tradičnú architektúru v regióne a prírodné prostredie, do ktorého vstupuje. Prioritnou funkciou objektu vinárstva je spracovanie hrozna a výroba vín s ich uskladnením, situovanými v podzemných podlažiach. Pre verejnosť sú navrhnuté aj doplnkové funkcie ako ubytovanie a stravovanie, predajňa vín, ale najmä spoločenské priestory určené primárne pre degustácie, nachádzajúce sa v nadzemnom podlaží, ktoré spolu s terasami poskytujú výhľad na vinohrady a okolitú krajinu. Návštevníci môžu prejsť na prehliadku vinohradu poznávacím chodníkom a tiež na prehliadku výroby do podzemných podlaží ukončenú degustáciou v salóniku na najnižšom podlaží, ktorý bol predmetom riešenia časti diplomovej práce Interiér. Súčasťou návrhu je úprava okolia objektu, s výsadbou zelene.
Key words:
vinárstvo, vinohrad, výroba vína, architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited