Oct 28, 2020   5:04 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Vinary in the city Bratislava
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vinárstvo v Bratislave
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo spracovanie návrhu vinárstva v meste Bratislava – Rača. Riešený pozemok sa nachádza v miernom svahovitom teréne v blízkosti rodinných domov, ktorý je obklopený vinohradmi s výhľadom na okolie a prírodu. Prístup na pozemok je umožnený len jednou komunikáciou z juho-východnej strany. Návrh riešeného objektu vychádzal z prírodného potenciálu, aby sa čo najlepšie využili výhľady z parcely na okolie, na ktorej sa novo navrhnutá budova bude nachádzať, čím sa hmota rozdelila na dve časti. Prvá časť – parkovisko pre zákazníkov. Ide o najvyššie položené miesto na pozemku, kde si zákazníci môžu “vychutnať“ výhľad na okolie prírody. Druhá časť - vinárstvo. Aby sa nestratili výhľady na okolie už pri samotnom vstupe do budovy, tak som uvažoval aj s touto problematikou. Celopresklenná fasáda na budove sa mi javila ako najvhodnejšia môj problém vyriešiť, čím som dosiahol viditeľnosť na druhú stranu budovy bez toho, aby sa stratili výhľady, tým pádom som mohol južnú časť rozšíriť o terasu. Dominantný tvar celej budovy predstavuje šikmá strecha, ktorá je podopieraná z lepeného lamelového dreva. Keďže pri návrhu vinárstva som počítal s gravitačným systémom spracovania vína, tak som stavbu vinárstva musel prispôsobiť k týmto požiadavkám, čo mi umožňovalo časť budovy zakomponovať do svahu. Taktiež som musel zvažovať technologický proces spracovania vína s prihliadnutím na samotný pohyb zákazníkov, zamestnancov a aj výroby. Aby som splnil následné požiadavky výroby, tak sa stavba navrhla ako trojpodlažná, pričom sa rozdelila na spoločenskú časť, súkromno – spoločenskú a súkromnú časť. Celkový objekt vinárstva alebo samotná strecha nemá kopírovať okolitú zástavbu a architektúru, ale ma prispieť ku tvorbe novej architektúry a má zaujať návštevníkov svojím tvarom, materiálovým vyhotovením, konštrukčným vyhotovením a predovšetkým svojou funkčnosťou.
Key words:
Vinárstvo, Bratislava, Rača

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited