Aug 15, 2020   3:41 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Apartment House
Written by (author):
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Daniel Vajdík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bytový dom
Summary:
Cieľom mojej záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo navrhnúť projekt bytového domu na úrovni realizačnej dokumentácie. Bakalársku prácu som rozdelil na tri časti. V prvej časti projektovej dokumentácie som vypracoval projektovú organizáciu výstavby a časový plán hrubej výstavby bytového domu. Vypracoval som pracovný postup betónovania základových pásov pomocou dopravníkového pásu. V druhej časti bakalárskej práce som vypracoval výkresovú dokumentáciu z konštrukčného a materiálového hľadiska. V tretej časti som vypracoval z hľadiska statiky výkresovú dokumentáciu krovu šikmej strechy. Koncepciu výstavby bytového domu som zahrnul do technickej správy.
Key words:Stavenisko, POV, Harmonogram, Bytový dom, Betónovanie, Základové pásy, Dopravníkový pás, Šikmá strecha, Stavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited