Feb 18, 2020   7:55 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:IMS - Presence Service
Written by (author): Ing. Lucia Demeterová
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Benčurik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:IMS – služba prítomnosti
Summary:Cieľom záverečnej práce je priblíženie platformy IMS a služby prítomnosti, ktorá je jej súčasťou. IMS je veľmi vítanou možnosťou v oblasti telekomunikačného trhu a predstavuje vhodný základ pre neprestajný rozvoj nových služieb a aplikácií. Služba prítomnosti má na starosti zobrazovanie prítomnosti používateľov v sieti. To je možné vďaka systémovým požiadavkám, ktoré sú prenášané medzi servermi a nesú informácie o jednotlivých reláciách. V istých momentoch môže dochádzať k hrozbe preťaženiu servera kvôli veľkému množstvu systémových správ, ktoré sa v prípade veľkej prevádzky nahromadia a môžu spôsobiť zníženie QoS služby v dôsledku straty dát alebo oneskorenia. V priebehu rokov sa nedostatky služby prítomnosti postupne odstraňovali. V súčasnosti už na jej miesto nastupujú novšie technológie a aplikácie, ktoré sú podporované operátormi z celého sveta a neustále napredujú a vyvíjajú sa podľa aktuálnych požiadaviek telekomunikačného trhu.
Key words:RCS, IMS, služba prítomnosti, SIP požiadavky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited