Feb 18, 2020   8:10 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of IPTV architecture
Written by (author): Ing. Marek Schnierer
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh IPTV architektúry
Summary:Cieľom diplomovej práve je oboznámenie sa s problematikou IPTV služby a najmä s riešením jej architektúry na všetkých vrstvách. V práci sa okrem štandardného teoretického východiska nachádza i popis histórie, spôsobu komunikácie jednotlivých komponentov v sieti či deskripcia najväčšej nevýhody služby IPTV – oneskorenie prepínania televíznych kanálov. Druhá časť práce je venovaná návrhu IPTV architektúry s použitím kriteriálnej funkcie. Opisuje celý proces od výberu oblasti až po vytvorenie funkčnej siete. Návrh je vytvorený pre mesto Banská Štiavnica.
Key words:služba IPTV, kriteriálna funkcia, architektúra IPTV, QoS, QeS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited