Feb 17, 2020   12:55 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of Admission Control Methods for Data and VoIP Services
Written by (author): Ing. Marek Holienčin
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kvačkaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metód riadenia prístupu pre dátové a VoIP služby
Summary:Metódy riadenia prístupu v IMS sieťach sú prostriedkom zabezpečenia požadovanej kvality služby. Rôzne typy prevádzky, vstupujúce do rozhodovacieho procesu, majú rozdielne charakteristické vlastnosti a preto si vyžadujú použitie iných AC metód. Diplomová práca sa venuje analýze AC metód, návrhu nových algoritmov využívajúcich tieto metódy a ich následnému porovnaniu na základe sledovaných parametrov. Merania sú vykonané na simulovanej VoIP a dátovej prevádzke.
Key words:Riadenie prístupu, AC, MBAC, NGN, IMS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited