Oct 21, 2019   0:38 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Central Management of IP Network Security
Written by (author): Ing. Martin Tkáčik
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Opponent:Ing. Peter Špilovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrálna správa zabezpečenia IP siete
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a realizácia centrálnej správy zabezpečenia IP siete. Práca na začiatku sprostredkováva čitateľovi prehľad kategorizáciou bezpečnostných rizík a opatrení, analyzuje firewally na základe technológii a opisuje používané riešenia firewallov a ich možnosti centrálnej správy. Následne sa venuje návrhu vlastného riešenia a poskytuje návod na jeho realizáciu. V poslednej časti aplikuje navrhnutý model zvolenými programovými prostriedkami a overuje jeho praktické využitie. Výsledkom práce je technicko-funkčné riešenie, postavené na základe automatizačného nástroja Ansible využívajúce iptables. Spolu s minimalistickým webovým rozhraním nenáročným na obsluhu vytvára ideálne bezplatné riešenie pre malé a stredné organizácie.
Key words:Bezpečnosť, Ansible, Iptables, Firewall

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited