Jan 20, 2020   6:50 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measure of proposal for improvement of work motivation in production process in SUBTIL Slovakia, s.r.o.
Written by (author): Ing. Róbert Báto
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Lenhardtová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku SUBTIL Slovakia, s.r.o.
Summary:Moja bakalárska práca sa zaoberá zlepšením motivácie vo výrobnom procese spoločnosti SUBTIL Slovakia s.r.o., Myjava. Prvá kapitola je venovaná všeobecným teoretickým poznatkom z oblasti motivácie, ktoré som čerpal z odbornej literatúry uvedenej v zozname použitej literatúry. V druhej kapitole som sa venoval analýze súčasného stavu motivácie v spoločnosti SUBTIL Slovakia s.r.o. z rôznych uhlov pohľadu (vedenie firmy a zamestnanci). V tretej kapitole som na základe predchádzajúcej analýzy navrhol opatrenia na zlepšenie motivácie výrobných zamestnancov. Tieto návrhy som zhodnotil v poslednej kapitole.
Key words:motivácia, pracovná motivácia, návrh opatrení, výrobný proces, analýza

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited