2. 4. 2020  2:57 Zita
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
Autor: Ing. Hana Šimončičová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Šimončičová Hana: Suggestion of measures for improving external economic relations of the enterprise of ZF Sachs Slovakia, Inc with its surrounding elements.
Abstrakt:The bachelor theses is concerned about external economic relations. The primary goal of the bachelor theses based on theoretical knowledge is to penetrate the problems, to analyse actual state of the enterprise ZF Sachs Slovakia, Inc., to analyse external economic relations with the surrounding elements and to make the proposal of actions which will improve them. The work consits of four chapters. The first chapter with a theoretical basis introduces the corporation and its relations with surrounding elements such as its suppliers, customers, financial institutions and the state. The following second chapter clarifies the present-day state of external economic relations of the ZF Sachs Slovakia, Inc. and analyses real suppliers, customers, financial institutions and policy of state. The fird chapter puts forward the concrete suggestion of measures how to strenghten relations between the enterprise and its surrounding elements. The main aim of these proposals is to assure an effective utilise of banking devices and conditions and to improve the actual supply- consuming relations. The last fourth chapter assesses the proposed measures and offers possibilities of their practical aplication.
Klíčová slova:suppliers, state, external economic relations, customers, banks, competition

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně