9. 4. 2020  3:25 Milena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
Autor: Ing. Hana Šimončičová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Petra Hodulíková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Šimončičová Hana: Suggestion of measures for improving external economic relations of the enterprise of ZF Sachs Slovakia, Inc with its surrounding elements.
Abstrakt:The bachelor theses is concerned about external economic relations. The primary goal of the bachelor theses based on theoretical knowledge is to penetrate the problems, to analyse actual state of the enterprise ZF Sachs Slovakia, Inc., to analyse external economic relations with the surrounding elements and to make the proposal of actions which will improve them. The work consits of four chapters. The first chapter with a theoretical basis introduces the corporation and its relations with surrounding elements such as its suppliers, customers, financial institutions and the state. The following second chapter clarifies the present-day state of external economic relations of the ZF Sachs Slovakia, Inc. and analyses real suppliers, customers, financial institutions and policy of state. The fird chapter puts forward the concrete suggestion of measures how to strenghten relations between the enterprise and its surrounding elements. The main aim of these proposals is to assure an effective utilise of banking devices and conditions and to improve the actual supply- consuming relations. The last fourth chapter assesses the proposed measures and offers possibilities of their practical aplication.
Kľúčové slová:suppliers, state, external economic relations, customers, banks, competition

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene