Mar 29, 2020   2:23 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential House
Written by (author): Ing. Tomáš Petrík
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Opponent:Ing. Juraj Čupka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Sumár Základné údaje stavby Lokalita stavby sa nachádza na Levočskej ulici v Starej Ľubovni. Jedná sa o stavebnú parcelu,ktorá je vlastníkom investora. Bytový dom je klasického tvaru s jednoduchým pôdorysným tvarom. Objekt je má dve sekcie a štyri nadzemné podlažia. Zastrešený je šikmou strechou. Na prvom podlaží sa nachádzajú byty a spoločné odkladacie priestory. Byty majú rozlohu 53m2,66m2 na prvom nadzemnom podlaží a byty o rozlohe 80m2 na ostatných podlažiach. Nosný stenový systém je priečny stenový, na všetkých podlažiach. Nosné obvodové murivo je murované z tvaroviek POROTHERM 44 Si hrúbky 440 mm. Vnútorné nosné murivo je murované z tvaroviek POROTHERM 250 P+D hrúbky 250 mm. Na deliace priečky sa používajú tvárnice POROTHERM 11,5 P+D hrúbky 115 mm. Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu hrúbky 170 mm. Prístup na každé z podlaží je dvojramenným vnútorným monolitickým schodiskom. Zakladanie stavby je riešené základovými pásmi do nezamŕzajúcej hĺbky , a to 1200 mm.
Key words:Porotherm 44 si, teplotechnicke posudenie, Bytový dom

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited