3. 6. 2020  18:35 Karolína
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Tomáš Petrík
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Juraj Čupka
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:
Sumár Základné údaje stavby Lokalita stavby sa nachádza na Levočskej ulici v Starej Ľubovni. Jedná sa o stavebnú parcelu,ktorá je vlastníkom investora. Bytový dom je klasického tvaru s jednoduchým pôdorysným tvarom. Objekt je má dve sekcie a štyri nadzemné podlažia. Zastrešený je šikmou strechou. Na prvom podlaží sa nachádzajú byty a spoločné odkladacie priestory. Byty majú rozlohu 53m2,66m2 na prvom nadzemnom podlaží a byty o rozlohe 80m2 na ostatných podlažiach. Nosný stenový systém je priečny stenový, na všetkých podlažiach. Nosné obvodové murivo je murované z tvaroviek POROTHERM 44 Si hrúbky 440 mm. Vnútorné nosné murivo je murované z tvaroviek POROTHERM 250 P+D hrúbky 250 mm. Na deliace priečky sa používajú tvárnice POROTHERM 11,5 P+D hrúbky 115 mm. Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu hrúbky 170 mm. Prístup na každé z podlaží je dvojramenným vnútorným monolitickým schodiskom. Zakladanie stavby je riešené základovými pásmi do nezamŕzajúcej hĺbky , a to 1200 mm.
Klíčová slova:Porotherm 44 si, teplotechnicke posudenie, Bytový dom

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně