Feb 19, 2020   12:05 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of Svätotrojičné námestie in Krupina
Written by (author): Ing. arch. Jana Froncová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Summary:Súhrn (anotácia práce) : Hlavným cieľom bakalárskej práce je komplexná rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine. Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav námestia a potrebu rozvoja centra mesta bolo jednoznačne definovaných hneď niekoľko faktorov ovplyvňujúcich tento mestský verejný priestor. Základnou úlohou bolo vytvorenie optimálneho, útulného, funkčného a reprezentatívneho priestoru s vhodnou a zároveň nerušivou kompozíciou námestia pre okresné mesto s možnosťou bezprostredného oddychu v častiach so zeleňou a pulzovania života na námestí. Idea návrhu sa odráža od historického pozadia tohto priestoru a zároveň potreby jeho riešenia v rámci širších súvislostí a spojitostí historických a pamiatkových hodnôt. Dôležitými činiteľom je aj prítomnosť sakrálnych stavieb na námestí, kde os katolíckeho kostola je jednoznačne navádzajúca na vytvorenie širokého pešieho koridoru, zatiaľ čo veža evanjelického kostola vyžaduje plnohodnotnejšie začlenenie sa do rámca námestia. Okrem iných aj z týchto dôvodov je na tomto úseku pri prejazde Krupinou do maximálnej miery navrhovaná retardácia dpravného ťahu. Prvotným bodom návrhu je Svätotrojičný stĺp, od ktorého sa odvíja celková kompozícia a usporiadanie priestoru. Centrálny komunikačný priestor sa smerom na južnú stranu námestia skľudňuje využitím vodných prvkov a stretá sa s možnosťou oddychu v tieni kvitnúcej ovocnej zelene. Zároveň tento priestor poskytuje dostatočné kapcity pri konaní rôznych akcií, vystúpení a iných aktivít. Mestský mobiliár predstavujú atypické sedacie prvky na terénnych schodoch a pod stromani, doplnené estetickým osvetlením. Celkovo je námestie tvorené jemnými líniami a poskytujúce niekoľko funkčných zón, ktoré sú v logických súvislostiach a jednoduchom dizajne jednými z podporných prvkov rozvoja spoločenského života mesta a plného funkčného využitia priestoru námestia ako centrálneho komunikačného bodu.
Key words:fontána, rekonštrukcia námestia, schody

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited