Dec 14, 2019   11:36 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bytový dom
Written by (author): Ing. Marek Pinter
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Milan Držka, PhD.
Opponent:Ing. Pavel Poluch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom Záverečnej práce bakalárskeho štúdia je vypracovanie časti projektu bytového domu v rozsahu pre realizáciu stavby. Záverečná práca obsahuje grafickú a textovú časť. Grafická časť práce pozostáva z technických výkresov objektu a prezentačného posteru. Technické riešenie navrhovaného bytového domu, tepelno-technické posúdenia konštrukcií objektu a výpisy výrobkov pre objekt sú obsiahnuté v textovej časti. Objekt pozostáva zo štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádzajú garážové státia pre obyvateľov bytov a technická miestnosť. Priestory pre dve prevádzky sú k dispozícií na prenájom v prvom nadzemnom podlaží. V ďalších troch nadzemných podlažiach sa nachádzajú bytové priestory spolu so skladom pre každý byt. Na každom podlaží sú umiestnené tri byty, všetky sú trojizbové. Strešná konštrukcia je riešená ako plochá strecha. Pri riešení záverečnej práce bakalárskeho štúdia som sa oboznámil s problematikou navrhovania bytového domu a osvojil si tieto postupy.
Key words:technické riešenie, bytové priestory, posúdenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited